Luidsprekersystemen. Opstellen, Meten en Afregelen (LOMA)

In oktober 2018 hadden wij de eer deze training van Merlijn van Veen voor het laatst te organiseren.
Er wordt nagedacht over een vervanging. Mocht je interesse hebben, laat het ons weten via deze link


Doel

De deelnemer leert zowel eenvoudige als uitgebreide luidsprekersystemen professioneel samen te stellen (opstellen), te optimaliseren (meten) en in gebruik te nemen (afregelen).

Inhoud
De inhoud van deze intensieve opleiding is veelomvattend. Vandaar dat een naslagwerk wordt voorzien en krijgt de deelnemer toegang tot meerdere onmisbare rekensheets.
Het centrale thema draait om luidsprekersystemen. Het seminar kan grofweg in drie delen worden opgedeeld. Het Opstellen, Meten en Afregelen van luidsprekers en systemen.IMG_2696 web2

Om meerdere luidsprekers professioneel te kunnen gebruiken binnen één systeem moet de technicus een brede kennis hebben van de interactie tussen luidsprekers onderling én hun omgeving. De losse onderdelen dienen, in eerste instantie, samengebracht te worden tot een goed systeemontwerp. Dit ontwerp kan in de praktijk alleen presteren als dit op een juiste manier opgesteld en afgeregeld wordt. Het correct interpreteren van meetgegevens en vervolgens vakkundig correcties in het juiste domein toepassen spelen een essentiële rol.

Middels deze opleiding ontstaat een breed pakket aan kennis over luidsprekersystemen en akoestiek gekoppeld aan de praktijk. Uiteindelijk gaat het er om dat de technicus zijn instrumenten kan toepassen, een solide en reproduceerbaar geluidsontwerp kan maken en dit optimaal kan afregelen.

Werkwijze
In een logische volgorde wordt het programma van de opleiding Luidsprekersystemen: Ontwerpen, Meten en Afregelen door vakspecialist Merlijn van Veen in de Nederlandse taal uitgelegd. De handout en cursusinformatie is in het Nederlands opgesteld.
Het totaal van vier dagen wordt in twee termijnen opgedeeld. Deels om standaard drukke werkperiodes voor deelnemers vrij te houden en daarnaast om kans te krijgen het geleerde tussen de twee sessies te kunnen bestuderen.Merlijn aan het werk

De theorie wordt ondersteund met praktische voorbeelden. Hierbij wordt het veelgebruikte Smaart V7 meetsysteem als voorbeeld gebruikt. Het is geen must dat de deelnemer een eigen meetsysteem tot zijn of haar beschikking heeft.
Hoewel de onderdelen op zich eenvoudig lijken, spelen er veel factoren een rol die de cursus intensief en op een hoog scholingsniveau maakt. Deze training is dan ook exclusief voor de gevorderde geluidstechnicus.

Behandeld wordt onder andere:

Met betrekking tot geluid(systemen)
•             lineaire geluidsystemen (schaal, optellen en timing)
•             type en order filters en gevolg van toepassing: o.a. band-pass en reject, x-over, LF/HF, etc.
•             periode, golflengte en fase, fase-verschuiving en tijdscorrecties
•             decibel, logaritmisch en lineair, 10log en 20log, geluidsniveau t.o.v. tijd
•             Inverse Square Law, RMS, crest factor, Haas-effect, Forward Aspect Ratio en directivity
•             begrippen als overshoot, ringing, group- en pure-delay, floorbounce, contourcurves, etc.
•             impuls respons, amplitude vs tijd, amplitude versus bandbreedte en polariteit
•             kamfilter en tonaliteit, kritieke bandbreedte, 6dB maximale variatie, octaven en afvlakking
•             zones gecombineerde systemen, w.o.: de koppel-, uitdovings-, kam-, combinatie- en isolatiezone
•             dual mono versus stereo weergave, openingshoek gecombineerd systeem near-field vs far-field
•             het toepassen van coupled en uncoupled array’s, coupled en uncoupled pointsources, etc.
•             atmosferische verandering corrigeren door delaycompensatie
•             crossover uitlijnen via fase van sub versus top en LF-driver versus HF-driver
•             uitlijnen met behulp van impuls respons van invul- vs hoofdsysteem, delay- vs hoofdsysteem, etc.

Met betrekking tot meten*
•             meten met systemen als Smaart, SysTune, SIM, SATlive, Tuning-Capture, etc.
•             juist interpreteren van coherentie, impuls-respons, frequentie en fase
•             instellingen als data window, smoothing in tijd en resolutie, polar en complex averaging, etc.
•             FFT/IFT analyse (single en dual channel (I)DFT) en resolutie, kritieke bandbreedte en FFT formaat

* met betrekking tot het onderdeel meten is het geen must ervaring te hebben met (of in bezit te zijn van) een eigen meetsysteem.