Draadloze Audioverbindingen V2.0

Voor: beginnende tot redelijk gevorderde technici
Trainer: Jasper Ravesteijn
Duur: 2 dagdelen
Taal: Nederlands
Les locatie: Utrecht
Inclusief: naslagwerk, persoonlijk certificaat, lunch
Kosten per deelnemer: € 250,-

Hét vernieuwde draadloze seminar voor gebruikers van RF systemen in de AV entertainment industrie. Merk- en partij onafhankelijk.
Kernonderdeel is het storingsvrij kunnen inzetten van hoogfrequente techniek toegepast bij geluidsapparatuur als; draadloze microfoons, draadloze inear, draadloze communicatie en draadloze meeluistersystemen. In dit seminar wordt het hele onderwerp draadloze audioverbindingen behandeld. De inhoud is dan ook een stuk breder dan enkel behandeling van de recente beperking van de UHF bandbreedte. De kennis bij aanvang mag beperkt zijn.
Dit seminar is voortgekomen uit eerdere vergelijkbare trainingen DAT en DA1. De inhoud van deze trainingen wordt gecombineerd en opgewaardeerd met recente kennis en ontwikkelingen.
Per sessie zijn er maximaal twaalf deelnemers. Tijd wordt ingeruimd voor persoonlijke situaties en ervaringen. 

      Nut & noodzaak

 • uitgebreide kennis opdoen over het vaardig kunnen gebruiken van professionele draadloze systemen
 • kennis verkrijgen over het indelen van frequenties in samenspraak met bezoekende gebruikers
 • kennis verkrijgen over het kunnen samenstellen van een RF frequentieplan
 • inzicht krijgen in beschikbare draadloze systemen (digitaal en analoog)
 • juist kunnen anticiperen op recente en toekomstige wijziging en beperking van het hoogfrequente spectrum
 • aanleren hoe antennes optimaal opgesteld worden en RF accessoires worden ingezet
 • hoogfrequent storingen voorkomen en/of kunnen oplossen
 • vorming tot vakbekwaam RF specialist
 • verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en versterken van het imago van de organisatie

      Inhoud

 • type RF systemen: Eigenschappen en gebruik
 • uitleg over o.a. RF modulatie, intermodulatie-producten en  -vervorming, squelch/tone-key, (non)diversity, deadspots, deviatie, pre- en de-emphasis, compander/data-compressie, secundaire en primaire gebruikers, kanalen en rasters
 • behandeling van: LTE2-4G / 5G, PMSE frequenties en kanaalindeling, reporter kanalen, verboden en niet te gebruiken UHF spectra
 • het elektromagnetisch spectrum, eigenschappen en gebruik
 • UHF-problematiek en oplossingen
 • RF frequentiemanagement, nu en in de toekomst
 • eigenschappen en gebruik van: antenne(s), antennekabel en connectoren
 • het inzetten van passieve en actieve combiners en splitters
 • analoge- versus digitale systemen
 • als gewenst; advies met betrekking tot aanschaf van huidige draadloze apparatuur, gericht op toekomstige veranderingen

Onderstaand foto’s van eerdere deelnemers;