Alle opleidingen

SCROLL VOOR ALLE OPLEIDINGEN

DRAADLOZE AUDIOVERBINDINGEN V2.0

Voor: beginnende tot redelijk gevorderde technici
Trainer: Jasper Ravesteijn
Duur: 2 dagdelen
Taal: Nederlands
Les locatie: Utrecht
Inclusief: naslagwerk, persoonlijk certificaat, lunch
Kosten per deelnemer: € 250,-

Hét vernieuwde draadloze seminar voor gebruikers van RF systemen in de AV entertainment industrie. Merk- en partij onafhankelijk.
Kernonderdeel is het storingsvrij kunnen inzetten van hoogfrequente techniek toegepast bij geluidsapparatuur als; draadloze microfoons, draadloze inear, draadloze communicatie en draadloze meeluistersystemen. In dit seminar wordt het hele onderwerp draadloze audioverbindingen behandeld. De inhoud is dan ook een stuk breder dan enkel behandeling van de recente beperking van de UHF bandbreedte. De kennis bij aanvang mag beperkt zijn.
Dit seminar is voortgekomen uit eerdere vergelijkbare trainingen DAT en DA1. De inhoud van deze trainingen wordt gecombineerd en opgewaardeerd met recente kennis en ontwikkelingen.
Per sessie zijn er maximaal twaalf deelnemers. Tijd wordt ingeruimd voor persoonlijke situaties en ervaringen. 

      Nut & noodzaak

 • uitgebreide kennis opdoen over het vaardig kunnen gebruiken van professionele draadloze systemen
 • kennis verkrijgen over het indelen van frequenties in samenspraak met bezoekende gebruikers
 • kennis verkrijgen over het kunnen samenstellen van een RF frequentieplan
 • inzicht krijgen in beschikbare draadloze systemen (digitaal en analoog)
 • juist kunnen anticiperen op recente en toekomstige wijziging en beperking van het hoogfrequente spectrum
 • aanleren hoe antennes optimaal opgesteld worden en RF accessoires worden ingezet
 • hoogfrequent storingen voorkomen en/of kunnen oplossen
 • vorming tot vakbekwaam RF specialist
 • verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en versterken van het imago van de organisatie

      Inhoud

 • type RF systemen: Eigenschappen en gebruik
 • uitleg over o.a. RF modulatie, intermodulatie-producten en  -vervorming, squelch/tone-key, (non)diversity, deadspots, deviatie, pre- en de-emphasis, compander/data-compressie, secundaire en primaire gebruikers, kanalen en rasters
 • behandeling van: LTE2-4G / 5G, PMSE frequenties en kanaalindeling, reporter kanalen, verboden en niet te gebruiken UHF spectra
 • het elektromagnetisch spectrum, eigenschappen en gebruik
 • UHF-problematiek en oplossingen
 • RF frequentiemanagement, nu en in de toekomst
 • eigenschappen en gebruik van: antenne(s), antennekabel en connectoren
 • het inzetten van passieve en actieve combiners en splitters
 • analoge- versus digitale systemen
 • als gewenst; advies met betrekking tot aanschaf van huidige draadloze apparatuur, gericht op toekomstige veranderingen

_____________________________________________________

LIVE GELUID AUDIOVISUEEL (LGAV)

Niveau: van beginner tot redelijk gevorderd
Trainer: Jasper Ravesteijn
Duur: 2 dagen theorie plus 1 dag praktijk
Taal: Nederlands
Les locatie: Utrecht of incompany
Inclusief: naslagwerk, persoonlijk certificaat, lunch
Kosten per deelnemer € 820,- / incompany volgens prijsopgave.

De intensieve cursus Live Geluid AV is speciaal ontwikkeld voor de technische medewerkers van audiovisuele verhuurbedrijven en bestaat uit twee theoriedagen en één praktijkdag. Deze dagen vinden niet aaneensluitend plaats, zodat de technicus volgens zijn planning van zijn dagelijkse werk vrijgemaakt kan worden.

In de theorie lessen wordt een solide basis gelegd voor het vak van AV geluidstechnicus. Alle onderwerpen waar de moderne technicus mee te maken krijgt passeren in een logische volgorde de revue. Het geleerde wordt op de afsluitende lesdag in praktijk gebracht op locatie van de klant en met eigen apparatuur. De theoriedagen worden gegeven door een vakdocent, de praktijkdag door een ervaren geluidstechnicus.

Bij een incompanytraining zijn er twee mogelijkheden. Als uitgangspunt wordt de volledige training alleen voor eigen of ingehuurde medewerkers gegeven. Hierbij wordt vanaf het begin ingegaan op aanwezige apparatuur en wordt de training op klantlocatie gegeven. Hieraan gekoppeld bestaat de optie voor een maatwerktraining waarbij deelnemers en opdrachtgevers op voorhand geïnterviewd worden. De inhoud van de training wordt dan geheel naar klantwens bepaald.

Onderwerpen Live Geluid AV:

 • Draadgebonden en draadloze microfoons: ontleding, typekeuze en opstelling.
 • Mengpanelen: het bedienen van analoge- en digitale concepten.
 • Randapparatuur: het toepassen van randapparatuur/equalizers.
 • Infra Structuur: waaronder connectoren, signaaltransport en de 50Hz brom verhelpen.
 • Luidsprekersystemen: line array en conventioneel. Monitorluidsprekers en drumfill.
 • Omgang: correct communiceren, omgaan met klachten, omgang met de opdrachtgever en sprekers, etc.
 • Praktijk: o.a. voorkomen van feedback, frequentie herkenning en gehoortraining.
  ____________________________ _______________________

LIVE GELUID 1 (LG1)

Niveau: van beginner tot redelijk gevorderd
Trainer: Jasper Ravesteijn
Duur: 2 dagen theorie plus 1 dag praktijk
Taal: Nederlands
Les locatie: Utrecht of incompany
Inclusief: naslagwerk, persoonlijk certificaat, lunch
Kosten per deelnemer € 820,- / incompany volgens prijsopgave.

De intensieve cursus Live Geluid 1 (LG1) is speciaal ontwikkeld voor de toneeltechnische medewerker en bestaat uit twee theoriedagen en één praktijkdag. Deze dagen vinden niet aaneensluitend plaats, zodat de technicus volgens zijn planning van zijn dagelijkse werk vrijgemaakt kan worden.

In de theorie lessen wordt een solide basis gelegd voor het vak van geluidstechnicus. Alle onderwerpen waar de moderne technicus mee te maken krijgt passeren in een logische volgorde de revue. Het geleerde wordt op de afsluitende lesdag in praktijk gebracht. De theoriedagen worden gegeven door een vakdocent, de praktijkdag door een ervaren geluidstechnicus.

De afsluitende praktijkdag wordt in het werkgebied van de cursist gegeven. Bijvoorbeeld zijn theaterzaal met uitsluitend eigen apparatuur. De geleerde theorie wordt toegepast op de aanwezige apparatuur, het geluidsgereedschap waar de technicus dagelijks mee werkt.

Onderwerpen LG1:

 • Draadgebonden en draadloze microfoons: ontleding, typekeuze en opstelling.
 • Mengpanelen: het bedienen van analoge- en digitale concepten.
 • Randapparatuur: het toepassen van randapparatuur/equalizers.
 • Infra Structuur: waaronder connectoren, signaaltransport en de 50Hz brom verhelpen.
 • Luidsprekersystemen: line array en conventioneel. Monitorluidsprekers en drumfill.
 • Omgang: correct communiceren, omgaan met klachten, omgang met de artiest, etc.
 • Praktijk: o.a. voorkomen van feedback, frequentie herkenning en gehoortraining.

Na opleiding zal de technicus zelfstandig een eenvoudige theatertechnische geluidsproductie kunnen bedienen. Een goede opvolging binnen een opleidingstraject is de cursus Live Geluid 2 (LG2).

_____________________________________________________

LIVE GELUID 2 (LG2)

Niveau: van redelijk gevorderd tot gevorderd
Trainer: Jasper Ravesteijn
Duur: 2 dagen theorie plus 1 dag praktijk
Taal: Nederlands
Les locatie: Utrecht of incompany
Inclusief: naslagwerk, persoonlijk certificaat, lunch
Kosten per deelnemer € 820,- / incompany volgens prijsopgave.

De opleiding Live Geluid 2 is de vervolg- en opfristraining van Live Geluid 1. De kennis opgedaan in Live Geluid 1 wordt verder uitgebreid middels samenvattend herhalen van het geleerde, aangevuld met nieuwe informatie.
De duur van de cursus is drie dagen, onderverdeeld in twee dagen theorie afgesloten door één dag praktijkles. Alle onderwerpen waar de moderne technicus mee te maken krijgt passeren in een logische volgorde de revue. Het efficiënt en optimaal inzetten van professionele audio-apparatuur staat bij alles centraal.
Voor de hands-on les is een team van ervaren geluidstechnici beschikbaar en kan bewust voor een andere trainer worden gekozen dan de docent bij Live Geluid 1.
Het aantal deelnemers is beperkt voor individuele benadering en maximaal rendement. Het in bezit zijnde naslagwerk wordt uitgebreid met extra informatie.

Deelnemers
Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor de toneeltechnische medewerker die eerder Live Geluid 1 volgde. Hij of zij houdt zich bezig met algemene toneel-, licht-, en/of geluidstechniek. Deelnemers zijn werkzaam in bijvoorbeeld: theaters, culturele centra, schouwburgen of concertzalen. Het kennisniveau dient (redelijk) gevorderd te zijn. De training kan alleen gevolgd worden als voor Live Geluid 1 een certificaat is behaald.

Mogelijke onderwerpen
Het opfrissen van de basiskennis opgedaan in Live Geluid 1 aangevuld met kennis over onder andere:

 • Microfoons: onder meer inzet en toepassing van draadloze systemen
 • Mengpanelen: analoge en/of digitale concepten, praktijkgericht
 • Randapparatuur: met name het correct toepassen van dynamische processoren
 • Infrastructuur: waaronder het oplossen van storingen
 • (Mobiele) luidsprekersystemen: opstellen, instellen en afregelen
 • Auditief: gehoor en gehoorschade en juist gebruik van auditieve meeluistersystemen
 • Omgang: correct communiceren, omgang met de gast(en)
 • Diversen: o.a. voorkomen van rondzingen, gebruik van systeemprocessing

Resultaat
Na de cursus kan de technicus professioneel een geluidsproductie opzetten, aansluiten, inregelen, afregelen en bedienen. Hij of zij zal bovendien een betere gesprekspartner vormen voor de technicus van het bezoekende gezelschap of de toneelgast(en).

Incompanytraining
Bij een incompanytraject wordt de training enkel voor genodigden van de opdrachtgever gegeven. De cursus kan geheel op klantlocatie plaatsvinden, of op onze centraal gelegen leslocatie. Het standaard lesprogramma kan worden aangepast qua onderwerpen, niveau, lesindeling en  apparatuur.

_____________________________________________________

LUIDSPREKERSYSTEMEN. OPSTELLEN, METEN EN AFREGELEN (LOMA)

In oktober 2018 hadden wij de eer deze training van Merlijn van Veen voor het laatst te organiseren.
Er wordt nagedacht over een vervanging. Mocht je interesse hebben, laat het ons weten via deze link

Doel
De deelnemer leert zowel eenvoudige als uitgebreide luidsprekersystemen professioneel samen te stellen (opstellen), te optimaliseren (meten) en in gebruik te nemen (afregelen).

Inhoud
De inhoud van deze intensieve opleiding is veelomvattend. Vandaar dat een naslagwerk wordt voorzien en krijgt de deelnemer toegang tot meerdere onmisbare rekensheets.

 

Om meerdere luidsprekers professioneel te kunnen gebruiken binnen één systeem moet de technicus een brede kennis hebben van de interactie tussen luidsprekers onderling én hun omgeving. De losse onderdelen dienen, in eerste instantie, samengebracht te worden tot een goed systeemontwerp. Dit ontwerp kan in de praktijk alleen presteren als dit op een juiste manier opgesteld en afgeregeld wordt. Het correct interpreteren van meetgegevens en vervolgens vakkundig correcties in het juiste domein toepassen spelen een essentiële rol.

Middels deze opleiding ontstaat een breed pakket aan kennis over luidsprekersystemen en akoestiek gekoppeld aan de praktijk. Uiteindelijk gaat het er om dat de technicus zijn instrumenten kan toepassen, een solide en reproduceerbaar geluidsontwerp kan maken en dit optimaal kan afregelen.

Werkwijze
In een logische volgorde wordt het programma van de opleiding Luidsprekersystemen: Ontwerpen, Meten en Afregelen door vakspecialist Merlijn van Veen in de Nederlandse taal uitgelegd. De handout en cursusinformatie is in het Nederlands opgesteld.
Het totaal van vier dagen wordt in twee termijnen opgedeeld. Deels om standaard drukke werkperiodes voor deelnemers vrij te houden en daarnaast om kans te krijgen het geleerde tussen de twee sessies te kunnen bestuderen.

De theorie wordt ondersteund met praktische voorbeelden. Hierbij wordt het veelgebruikte Smaart V7 meetsysteem als voorbeeld gebruikt. Het is geen must dat de deelnemer een eigen meetsysteem tot zijn of haar beschikking heeft.
Hoewel de onderdelen op zich eenvoudig lijken, spelen er veel factoren een rol die de cursus intensief en op een hoog scholingsniveau maakt. Deze training is dan ook exclusief voor de gevorderde geluidstechnicus.

Behandeld wordt onder andere:

Met betrekking tot geluid(systemen)
•             lineaire geluidsystemen (schaal, optellen en timing)
•             type en order filters en gevolg van toepassing: o.a. band-pass en reject, x-over, LF/HF, etc.
•             periode, golflengte en fase, fase-verschuiving en tijdscorrecties
•             decibel, logaritmisch en lineair, 10log en 20log, geluidsniveau t.o.v. tijd
•             Inverse Square Law, RMS, crest factor, Haas-effect, Forward Aspect Ratio en directivity
•             begrippen als overshoot, ringing, group- en pure-delay, floorbounce, contourcurves, etc.
•             impuls respons, amplitude vs tijd, amplitude versus bandbreedte en polariteit
•             kamfilter en tonaliteit, kritieke bandbreedte, 6dB maximale variatie, octaven en afvlakking
•             zones gecombineerde systemen, w.o.: de koppel-, uitdovings-, kam-, combinatie- en isolatiezone
•             dual mono versus stereo weergave, openingshoek gecombineerd systeem near-field vs far-field
•             het toepassen van coupled en uncoupled array’s, coupled en uncoupled pointsources, etc.
•             atmosferische verandering corrigeren door delaycompensatie
•             crossover uitlijnen via fase van sub versus top en LF-driver versus HF-driver
•             uitlijnen met behulp van impuls respons van invul- vs hoofdsysteem, delay- vs hoofdsysteem, etc.

Met betrekking tot meten*
•             meten met systemen als Smaart, SysTune, SIM, SATlive, Tuning-Capture, etc.
•             juist interpreteren van coherentie, impuls-respons, frequentie en fase
•             instellingen als data window, smoothing in tijd en resolutie, polar en complex averaging, etc.
•             FFT/IFT analyse (single en dual channel (I)DFT) en resolutie, kritieke bandbreedte en FFT formaat

* met betrekking tot het onderdeel meten is het geen must ervaring te hebben met (of in bezit te zijn van) een eigen meetsysteem.

________________________________________________________

LOMA 2 PRAKTIJK

In oktober 2018 hadden wij de eer deze training van Merlijn van Veen voor het laatst te organiseren.
Er wordt nagedacht over een vervanging. Mocht je interesse hebben, laat het ons weten via deze link

Werkwijze en inhoud
“Line Arrays, Subwoofer Techniques & Advanced Filters”
Als gevorderde vervolgtraining op LOMA wordt het geleerde samenvattend herhaald. De opgedane kennis van LOMA wordt uitgebreid met extra informatie. De eerste lesdag is theoretisch, vervolgd door twee dagen hands-on/praktijk training. Op de praktijkdagen worden subwoofer en line-array systemen ingezet.
In een logische volgorde wordt het programma van deze opleiding door vakspecialist Merlijn van Veen in de Nederlandse taal behandeld. De cursus is intensief, op een hoog scholingsniveau en is veelomvattend. Vandaar dat een geprinte handout als naslagwerk wordt voorzien.
Een Smaart meetsysteem en Adamson Blueprint AV worden als voorbeeld gebruikt. Het is geen must dat de deelnemer een eigen meetsysteem tot zijn of haar beschikking heeft en of bekend is met Blueprint AV.

Doel
LOMA 2 PRAKTIJK gaat diep in op het constructief en correct inzetten van “power tools” als line arrays en subwoofers. Technieken als cardioide opstelling van subwoofers wordt uitgebreid behandeld.
De deelnemer leert de feiten met betrekking tot geavanceerde signaal proces technieken ingezet bij beam-steering met behulp van all-pass filters.

Termen en onderwerpen (vervolg gedeelte):
Theorie met betrekking tot line-array:
– Harry Olson techniek: resultaat rechte lijn / resultaat curved systeem
– Spherisch en Cylindrisch afstraalgedrag en techniek
– Waveguides. Theorie, techniek en methode
– Proportionele Q factor. Richtwerking en spreiding
– Filters, waaronder all-pass
– Finite Impuls Response filtertechnieken
Praktische inzet van line-array:
– Bepaling van minimaal aantal array elementen
– Splay positie bepaling
– Shading en tapering van gain en frequentie
– Beam steering met gebruik van All-Pass filters

Theorie en inzet van subwoofer cardioide technieken:
– Cardioide opzet, theorie en inzet (end-fire, gradient, in-line, FB/FBF (inverted stack).
– Symmetrische en asymmetrische opstelling.
– Pattern implosion

_________________________________________________________

MBO AFGESTUDEERD (MBO-A)

Voor: schoolverlaters ROC, studierichting Podium- & Evenemententechniek
Trainer: Jasper Ravesteijn
Duur: 2 dagen theorie plus 1 dag praktijk
Taal: Nederlands
Les locatie: Utrecht of incompany
Inclusief: naslagwerk, persoonlijk certificaat, lunch
Kosten per deelnemer € 820,- / incompany volgens prijsopgave.

De cursus MBO Afgestudeerd is gedestilleerd uit diverse praktische geluidsopleidingen. Wij reageren hiermee op de dringende vraag uit de markt om R.O.C. en/of M.B.O. afgestudeerden, met studierichting Podium- & Evenemententechniek, een korte praktische vervolgopleiding aan te bieden.

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor de net afgestudeerde MBO student die zich wil specialiseren als geluidstechnicus. Deze vierdaagse opleiding combineert theorie en praktijk (hands-on).

We stellen twee doelen.
Doel 1:   Zorgen voor een goede aansluiting op de beroepspraktijk.
Doel 2:   De theoretische kennis te verhogen richting HBO niveau.

In de lessen wordt een solide basis gelegd voor het vak van geluidstechnicus.
Alle onderwerpen waar de moderne technicus mee te maken krijgt passeren in een logische volgorde de revue. Het efficiënt en optimaal inzetten van professionele audio- apparatuur staat bij alles centraal. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan omgangsvormen met collega’s en artiesten.
Elke cursist ontvangt een cursusmap met de behandelde lesstof. Voor individuele benadering en maximaal rendement wordt de groep deelnemers klein gehouden.

Deelnemers
Cursisten hebben het MBO diploma behaald. De deelnemer gaat werken/wil werken als geluidstechnicus in de culturele sector. Bijvoorbeeld bij een schouwburg, concertzaal, theater, poppodium, reizend gezelschap en dergelijke. Of als freelance geluidstechnicus, of vaste medewerker bij audio verhuur- of verkooporganisaties.
Deelnemers zijn allen afgestudeerde studenten, waardoor veel informatie onderling kan worden uitgewisseld.

Leslocatie
De lesdagen worden gehouden in onze centraal gelegen opleidingsruimte in Amsterdam. De lesruimte heeft een uitstekende infrastructuur en is ruim voorzien van moderne professionele geluidsapparatuur.

Onderwerpen

 • Draadgebonden microfoons: Theorie, typekeuze, opstelling en toepassing.
 • Draadloze RF audioverbindingen. Praktische toepassing en frequentiemanagement.
 • Infrastructuur: waaronder het analyseren en voorkomen van de beruchte 50Hz brom.
 • Mengpanelen: het bedienen van analoge- en digitale mengtafels.
 • Randapparatuur: het toepassen en inregelen van equalizers en dynamische processoren.
 • Luidsprekersystemen: line array en conventioneel. Monitorluidsprekers en drumfill.
 • Overige: het verhelpen van storingen, frequentie herkenning, het voorkomen van feedback, gehoor- en luistertraining.
 • Dienstverlening: correcte omgang en communicatie.
 • Tijdens de les is er voldoende ruimte voor behandeling van specifieke vraagstukken.

Persoonlijke begeleidingCertificaat
Alleen bij actieve deelname krijgt de cursist een certificaat. Hoewel er geen examen wordt afgenomen is uitreiking afhankelijk van de algemene indruk van de docent.

Resultaat
Na opleiding zal de technicus zelfstandig een geluidsproductie kunnen opzetten, aansluiten, inregelen, afregelen en bedienen. Voorbeelden hiervan zijn:
–  Muziek: kamermuziek, ensembles, bands.
–  Theater: cabaret, toneelstuk, jeugdtheater, kinder- of schoolvoorstelling.
–  Spreker(s): congres, symposium, presentatie, discussieforum.

Op dienstverlenend vlak zal hij of zij zich veel bewuster zijn van de eigen inbreng binnen een organisatie. Pro AV Educatie is een gerenommeerd opleidingsinstituut. Bij een sollicitatie kan de docent als referentie worden opgegeven en zal het behaalde certificaat hoogstwaarschijnlijk de kans op een baan vergroten.

_____________________________________________________

VIDEO & PROJECTIE 1 (VP1)

Voor: beginnende tot redelijk gevorderde (video) technici
Trainer: Rene Vos
Duur: 2 dagen theorie en praktijk
Taal: Nederlands
Les locatie: Utrecht of incompany
Inclusief: naslagwerk, persoonlijk certificaat, lunch
Kosten per deelnemer € 520,- / incompany volgens prijsopgave.

De tweedaagse opleiding Video & Projectie is bestemd voor de geen die in zijn/haar functie te maken heeft met video, beeld en projectie-toepassingen. De aanwezige basiskennis mag gering zijn.

Het doel is om na afronding de deelnemer professioneel projectieapparatuur te laten aansluiten, instellen en bedienen.
De cursus wordt gegeven in twee dagdelen met een maximum van zes deelnemers. De training is incompany, enkel voor collega’s en eigen situaties en op het adres van de opdrachtgever. Elke deelnemer ontvangt een efficiënte hand-out als naslagwerk. Bij actieve deelname krijgt de cursist een certificaat.

Werkwijze
De twee dagen worden ingedeeld volgens het schema: ochtendsessies (drie uur)  gereserveerd voor theorietraining. De middagsessies (drie uur) worden benut voor praktische hands-on training met eigen apparatuur. De in bezit zijnde apparatuur dient werkend beschikbaar te zijn. De trainer zal het geheel zoveel mogelijk laten aansluiten op de dagelijkse praktijk en de situatie van de gebruikers.
Tijd wordt ingeruimd voor persoonlijke situaties en ervaringen uit het verleden.

Nut & noodzaak

 • inzicht krijgen in beschikbare video- en projectiematerialen
 • aanleren hoe de in bezit zijnde apparatuur optimaal kan worden ingezet
 • juiste wijze van opstellen, aansluiten, instellen en afregelen van projectie-apparatuur
 • praktisch correct kunnen handelen bij het inzetten van aangeleverd beeldmateriaal
 • verdere professionalisering van de organisatie en de kwaliteit van dienstverlening


Inhoud

 • geschiedenis. De oorsprong en werking van het videosignaal (PAL)
 • techniek van verschillende weergevers (w.o. CRT, Plasma, LCD, LED en DLP)
 • analoge en digitale videosignalen en de bekabeling (w.o. component, (HD)SDI, VGA, DVI, HDMI)
 • de functie van EDID, HDCP, seamless switchers en extenders
 • instellen van onder meer resolutie en aspect ratio
 • projectorlenzen en projectie-afstanden
 • content behandeling, omzetting en optimale weergave
 • hands-on opstellen, aansluiten en afregelen van weergevers